LIFESPIDER SYSTEM SELF COACHING PROGRAM

DU ÄR BARA 240 DAGAR IFRÅN ATT LEVA LIVET
DU DRÖMMER OM. 

A LIFE CHANGING PROGRAM MED HEMLIGHETER OM PERSONLIG UTVECKLING SOM DE FLESTA MÄNNISKOR ALDRIG KOMMER ATT LÄRA SIG.

VAD HÄNDER UNDER DE HÄR 240 DAGARNA?

 • Du programmerar om din hjärna att hantera problem på ett sätt och tar dig till en problemfri zon.
 • Du jobbar med en ny rädslostrategi för att hantera och göra dig av med rädslor.
 • Du tränar dig i att släppa taget och göra dig av med det som begränsar dig.
 • Du skaffar dig positiva beroenden som säkerställer att du uppfyller dina drömmar.
 • Du gör dig medveten om felaktiga antaganden du haft om dig själv och identifierar dina starka egenskaper.
 • Du utvecklar din intuition och börjar använda en ny affirmationsmetod som garanterar att du förverkligar det du önskar.
 • Du får strategier så att du expanderar ditt ego och låter det förenas i ett partnerskap med din själ.
 • Du träffar vänner i LifeSpider Galaxy där du bara kan vara du och få support varje dag.

VAD HAR HÄNT EFTER DE HÄR  240 DAGARNA?

 • Du har frigjort dig ifrån negativa tankar, oro och destruktiva reaktioner. Du har modet att förändra och kraften du behöver för att ta dig bort ifrån det som håller dig tillbaka.
 • Du har hittat dig själv och följer din dröm.
 • Du är fri ifrån onödiga rädslor och har gjort dig av med energiläckage.
 • Du står upp för dig själv och har bättre relationer.
 • Du har ökat din självkänsla och självförtroende och gör saker du aldrig kunnat drömma om.
 • Du har ett bättre tålamod och fullföljer dina mål och visioner.
 • Du har utvecklat din intuition och integrerat ett andligt perspektiv i vardagen. 
 • Du är stolt över dig själv och gör dina val på dina villkor.

VARFÖR FUNKAR DET?

När du upptäcker vilka begränsade antaganden som har kontrollerat dig tar du dig ut på en resa som skriver om din personliga historia. Du programmerar om din hjärna så att det smärtsamma i ditt liv försvinner och du blir en uppgraderad version av dig själv. Du dammar av dina stora drömmar, formulerar nya större visioner och du får ett genombrott som leder till ett liv i frihet. Programmet ser till att du formar ditt liv precis så som du vill ha det.

ÄR DET HÄR PROGRAMMET GJORT FÖR DIG?

 • Är du irriterad över att omgivningen kontrollera dig?
 • Önskar du att ditt självförtroende var starkare?
 • Funderar du på vad ska göra härnäst?
 • Är du trött på att kämpa för att få det du vill?
 • Letar du efter att din självkänsla?
 • Vill du bli sedd för den du är och det du kan?
 • Tror du att du är hänvisad till livet du lever nu trots att du har något mer?
 • Känner du att du har något att ge till andra men inte vet hur du ska uttrycka det?
 • Längtar du efter att bli fri från det som bestämmer över dig?
 • Väntar du på att slippa kampen om att alltid ha för lite tid och pengar?
 • Är du frustrerad över att ha för många projekt och har svårt att fokusera?
 • Upplever du att din potential inte utnyttjas fullt ut?
 • Tycker du att du har fastnat och inte kommer vidare i livet?
 • Saknar du livsenergi, mål och visioner?

Känner du igen dig i dem här frågorna och är beredd på att förändra
så är det bara att klicka på knappen och sätta igång.

VAD INGÅR I PROGRAMMET?    

 

240 dagar coachingprogram i 8 moduler med 75 sessioner.

 

 • En ny session (som kan bestå av flera videos och annat material) var fjärde dag.
 • En SCP – mentor som du kan använda som bollplank och ställa personliga frågor till.
 • Medlemsskap i LifeSpider Galaxy – Bronze. (För alltid)

 

KUNSKAPSFORUM PÅ MEDLEMSSIDAN DÄR DINA SESSIONER FINNS.

Ett forum där du lämnar kommentarer med direkt anknytning till dina sessioner. Här växer kunskapsbanken där du hämtar fördjupad visdom inom olika utvecklingsområden. Jag svarar personligen på dina inlägg, bidrar med tips och lotsar dig igenom det som händer i din utvecklingsprocess. Här finns också medlemmar från andra Galaxer; (Bronze=de som har gått självcoachningsprogrammet, Silver=De som har sina Livsspindlar och Gold= Auktoriserade Spindelcoacher.) Det här betyder att du har en gedigen expertpanel med mycket erfarenhet ifrån processer som du går igenom.

HEMLIG UTVECKLINGSGRUPP PÅ FACEBOOK

Med medlemskapet LifeSpider™ Galaxy bronze har du tillgång till en grupp på Facebook där du utbyter erfarenheter med de som går programmet. I gruppen hämtar du kraft och ökar din livsenergi. Inspirationen i LifeSpider™ Galaxy  lär du dig mer om dig själv och får nya perspektiv på vad som är viktigt i ditt liv. Gruppen ger dig insikter och konkreta tips om hur du kan hantera olka situationer som dyker upp i ditt liv. Du använder Galaxen för att ta dig vidare om du upplever att du sitter fast. Galaxen ger dig hopp att den omtalade framgången ligger inom räckhåll när du ser hur andra har lyckats nå sina drömmar.

  • Tidsobegränsad tillgång till dina sessioner.
  • Fria Fåglar flyger som E-bok.
  • Du kan ladda ner dina sessioner till din dator.
  • Konkreta modeller, tekniker och övningar i varje session
  • Utbildning i självcoachning (coachtekniker applicerbara på dina vänner
  • Dokumentation och e-böcker där de stödjer sessionerna.

 

    KAN DU FÖRESTÄLL DIG VEM DU ÄR EFTER 60 KVANTUMSTEG I DITT LIV? 

När du upptäcker vilka begränsade antaganden som har kontrollerat tar du dig ut på en resa som skriver om din personliga historia. Du programmerar om din hjärna så att det smärtsamma i ditt liv försvinner och du blir en uppgraderad version av dig själv. Du dammar av dina stora drömmar, formulerar nya större visioner och du får ett genombrott som leder till ett liv i frihet. Programmet ser till att du formar ditt liv så som du vill ha det – och du kan börjar redan idag!

INNEHÅLL I DE 8 MODULERNA FÖR DIN SJÄLVCOACHING

SJÄLVCOACHING MODUL 1

Första modulen skapar de rätta förutsättningar för förändringar. Den ger dig klarhet i vad det är som egentligen driver dig och vilken påverkan värderingar har på ditt beteende. Du blir medveten om hur nuvarande normer begränsar dig samtidigt som världen förändras som gör det möjligt att integrera flera dimensioner i ditt liv. Den här modulen kan skaka om dig med många nya insikter och tankar om dig själv. Du  fylls med hopp och energi när du inser att du verkligen kan bli en bättre och kraftfullare version av dig själv.

SJÄLVCOACHING MODUL 2

Den här modulen fokuserar på att du ska göra dig av med negativa tankar, oro och destruktiva reaktioner. Du blir tränad i att påverka din grundsinnesstämning så att du får mer glädje i ditt liv. Med hjälp av ISOLERA-metoden programmerar du om din hjärna till att hantera problem på ett annorlunda sätt.  Ett sätt som leder till att du alltid hittar konstruktiva lösningar som tar dig till en problemfri zon. Du tränar dig i att använda motgångar och personlighetstester som  utvecklingskonsulter och du gör din första självskattning på dina förmågor, egenskaper och färdigheter.

SJÄLVCOACHING MODUL 3

Tredje ger dig en helt en ny rädslohanteringsstrategi som separerar och identifierar dina rädslor i fyra olika kategorier. Du ökar din förståelse varför rädslorna finns och vilken uppgift de har. Du lär dig hur du identifierar dina olika rädslor och får specifika lösningar hur du gör dig av med rädslor i varje rädslokategori. Du får ett annorlunda perspektiv på dina rädslor och hur du kan hantera dem. Efter den här modulen blir du av med onödiga rädslor samtidigt ’rädslan för rädslorna’ försvinner.

SJÄLVCOACHING MODUL 4

I fjärde modulen är du redo att släppa taget om det som inte fungerar och du gör dig redo för förändring. Den här modulen ser till att du gör dig av med energiläckage och ökar din integritet. Nu blir du också introducerad till livskompetenserna. Du gör din första omfattande självskattning på 54 av dina förmågor som visar var du har dina styrkor.  Självskattningen använder du också för att konkret mäta dina framgångar. Du tränar in en ny coachteknik som utvecklar dina förmågor utan direkt aktivitet. I släppa-taget-strategin ingår hur du gör en relationsinventering och hur du utvecklar din självdisciplin för att skapa ett nytt normaltillstånd. Du lär dig hur du skaffar dig positiva beroenden som säkerställer att du uppfyller dina önskningar. Modulen avslutas med hur du hanterar och tar dig igenom vakuumet som uppstår i en utvecklingsprocess.

SJÄLVCOACHING MODUL 5

Nu har du tagit dig igenom den första viktiga delen av programmet där du har rensat och gjort dig redo för att börja designa ditt nya liv. I den här modulen expanderar du och tillför dig ny kunskap som får dig att byta perspektiv. Här får du en helt ny tålamodsstrategi som hjälper dig att fullfölja dina mål och visioner. Du tränar dig i att använda din medvetna vilja för att utmana dig att genomföra det du kanske aldrig tidigare har gjort. Efter den här modulen har du ett nytt sätt att hantera ditt självförtroende. Din självkänsla och självbild har förändrats. Du känner (och vet) att du är en bättre version av dig själv med de rätta förutsättningarna för att formulera och förverkliga dina drömmar på allvar.

SJÄLVCOACHING MODUL 6

I sjätte modulen och sjätte steget i transformationsprocessen har du fokus på att använda ditt nya perspektivet och konkretiserar dina drömmar. Du får strategier som ökar din kreativitet så att du gör något av alla möjligheter som nu dyker upp.  Nu är du också redo att utveckla din intuition och integrera den i allt du tänker, gör och känner. Modulen öppnar upp till en större, metafysisk nivå och du adderar ett andligt perspektiv i vardagens detaljer. Du får en ny affirmationsmetod som garanterar att dina önskningar blir verklighet.

SJÄLVCOACHING MODUL 7

När du inleder sjunde modulen är du fylld med längtan efter att vara, göra något som är större än dig själv. Det är dags att formulera dina mål och ’projektifiera’ dina drömmar. I den här modulen tar du reda på vad som är dina verkliga passioner. Du får  strategier,  metoder och tips hur du håller din motivation på topp varje dag och inte skjuter upp viktiga aktiviteter.  Du Integrera det du lärt dig och planerar för att leva ditt liv som går i linje med ditt autentiska jag.  Du får ett nytt sätt att sätta mål som försäkrar att du når dem genom att lära dig att använda en passionsplan istället för en handlingsplan.

SJÄLV COACHING MODUL 8

Modul åtta handlar om hur du integrerar allt du har lär dig och hur behåller ett andligt perspektiv i din vardag. Den här modulen säkerställer att du kan stå upp för dig själv och din nya medvetandenivå även när omgivningen befinner sig på en annan nivå. Modulen förbereder dig på att ta dig till nya dimensioner och hur du ska fortsätta i en uppåtgående spiral med hjälp av transformationsprocessn du just har gått igenom. Du blir introducerad till de första stegen i din livsspindel. Du får strategier och metoder så att du kan expandera ditt ego och låta det förenas i ett partnerskap med din själ. Ett partnerskap som  säkerställer en frustrationsfri utveckling och  ett liv med frihet, framgång och frid. I den här avslutande modulen av din självcoaching överraskar du dig själv. Du blir förvånad att upptäcka hur dina egenskaper har utvecklats och att du  känner och gör saker du aldrig kunnat drömma av. För att du verkligen ska se vilka framgångar du har gjort gör du en ny  självskattning på livskompetenserna som bekräftar dina framgångar. Nu är du stolt över dig själv och utmaningar, motgångar som dyker upp i ditt liv skrämmer dig inte längre därför att du vet hur du ska hantera dem. Ingen mer kan kontrollera dig eller tala om för dig vad som är rätt eller fel för dig. Du kan följa ditt hjärta och inte vara rädd för att visa din styrka i rädsla av att såra någon annan. Du gör dina val på dina villkor. Du är fri!