MÅSTE DU ALLTID UTVECKLAS?

Måste du verkligen utvecklas? Är det något du verkligen måste hålla på med? Kan du inte bara få vara som du är?! Är det ok att bli ‘trött’ på att utvecklas och förändra dig?

Utvecklas

DU KAN HELT ENKELT INTE “LÅTA BLI”
ATT UTVECKLAS!

Det här är frågor genom åren har försett mig med många timmars filosoferande frustration. Fortfarande har jag inget perfekt svar men finner en viss lättnad över att jag kan skylla på Darwin och evolutionsteorin.

ALLT ÄR I STÄNDIG RÖRELSE FÖR ATT
UTVECKLAS OCH FÖRÄDLAS.

Jag har acceptera att allt är i ständig rörelse för att utvecklas och förädlas. Men det är en lycklig acceptans eftersom jag vet att vi inte hänvisade till enbart ‘the selfish gene’. Människan har blivit försedd med ett logiskt tänkande och ett mystiskt medvetande. Två färdigheter som gör att du kan påverka i vilken riktning du vill utvecklas.

Alla människor strävar efter att utvecklas och lyckas. Det ligger i vår natur att vilja bli mer av det vi redan är. Vi drabbas av motivationsproblem när vi saknar mening med det vi gör och inte vet vart vi är på väg. Att vilja bli mer av dig själv är en av nycklarna till att du kan vara i ett konstant tillstånd av passion.

ATT TILLFÖRA MER PASSION I DITT LIV INNEBÄR ATT DU…

  • bestämmer dig för att  du vill utvecklas och lära dig nya saker.
  • slutar fokusera på problem som ligger utanför din egen kontroll.
  • tar  kontroll över dina  tankar och väljer hur du vill vara.
  • tränar dig  i att hantera svårigheter och negativa känslor. 

DU HAR EN FANTASTISKT FÖRMÅGA ATT FATTA BESLUT OCH GÖRA VAL.

Du kan välja att befria dig från värderingar, ramar, regler, och ‘måsten’. Du kan välja att avstå från att följa andras tyckande om vad du borde eller inte borde göra. Du kan välja att utvecklas på ett sätt som passar din personlighet och omständigheter. Sen återstår bara det som kanske förvirrar  mest – att veta VAD och HUR du vill utvecklas.


 

‘Dammens upplysta Ankor skapar fabulösa modeller för hur andra ska nå lycka, balans, inre frid, överflöd och ett perfekt liv. Kontradiktoriska lärosatser från differentierade auktoriteter förvirrar invånarna i Ankdammen’
Ur Fria Fåglar Flyger, Upplysta Ankor


 

REFLEKTIONSFRÅGOR FÖR DIG.

Ansträng dig inte för att hitta ett svar på frågorna. Du behöver bara upprepa dem så kommer svaren till dig utan ansträngning.  Det finns inget rätt eller fel svar. Det finns inga svar som är bättre eller sämre. Alla svar/tankar som kommer är perfekta!!! Förstör dem inte genom att försöka tvinga fram ett svar du vill ha eller tycker att du borde få. Då riskerar du att blockera det du verkligen behöver veta.

  • Vad innebär det för dig att utvecklas?
  • Hur reagerar du på förändring?
  • Hur vet du att du vill lära dig nya saker?
  • Hur känns det att utvecklas?
  • Vad driver dig till förädling av dig själv?

Mer frihet till dig!

Birgitta