LADDA NER DEL I AV FRIA FÅGLAR FLYGER GRATIS

De flesta av oss längtar efter ett liv i frihet och ändå fortsätter vi att separera våra liv i olika boxar – karriär, familj, vänner , hälsa, ekonomi, personlig och andlig utveckling. Konkurrensen om vår tid, våra pengar och vår energi leder till missnöje och frustration.  Fria Fåglar Flyger förflyttar dig ut ur ‘boxen’ till nya tankar. Du hamnar omedvetet i egna reflektioner hur du kan släppa taget om det som håller dig tillbaka.  På ett obemärkt sätt griper boken tag i dig och du finner inspiration, hopp och styrka att påverka dina livsval i riktning mot ett liv i frihet.

 

Så här skriver en lektör hos Bibliotekstjänst om boken:
“Birgitta Granström arbetar som livscoach och i den här boken vänder hon sig till alla som vill nå personlig utveckling och förändring på något område i livet och som på ett eller annat sätt sitter fast i “ankdammen”. Granström använder sig genomgående av den klassiska H.C. Andersen-sagan om den fula ankungen, vilket ger bokens innehåll en bra ram. Befriad från traditionell teori märks det trots allt att Granström har gedigen kunskap och erfarenhet inom psykologi och sociologi. Men istället för att fördjupa sig i vetenskapliga teorier väljer hon att beskriva metoderna genom erfarenhetsbaserade berättelser och använder både sig själv och sina klienter som exempel. Boken är i sig själv en coach och varje kapitel innehåller ett antal frågor som ska hjälpa individen att analysera sin situation, fatta rätt beslut och nå sina livsmål. Granström ger utförliga instruktioner i samband med frågorna. Boken känns väl genomtänkt trots sin stundom väldigt personliga natur.” Louise Sverud.

 

FRIA FÅGLAR FLYGER – BERÄTTELSER SOM FÅR DIG ATT LYFTA.

Fria Fåglar Flyger gör dig irriterat medveten om hur gamla antaganden och negativa känslotillstånd hindrar dig från livet du drömmer om. Boken hjälper dig att upptäcka vad du ska välja, hur du ska välja och när du ska välja bort det som begränsar dig. Ankdammen som beskrivs är en plats som känns fel för dig. En plats där din potential saknar utrymme. En plats som förser dig med begränsningar för att du vill något annat än det som existerar runt omkring dig.

Fria Fåglar Flyger är mina observationer från en perfekt läktarplats. Jag själv, människor och situationer har omedvetet bidragit till roande föreställningar med mycket lärande. Berättelserna visar att varken du eller jag är exkluderade från beteenden, attityder och reaktioner som beskrivs. Vi behöver bara acceptera att vi är lite Ankor och att vi t o m lever i en Ankdamm för att lyckas. När du upptäcker vad det egentligen är som pågår kan du ta ett medvetet beslut om du vill vara kvar i dammen, byta ankdamm eller lyfta och flyga med de fria fåglarna…