HUR DU SKAPAR AFFIRMATIONER SOM FUNGERAR

När du upptäcker att ditt undermedvetna har samma plan som du så är du redo att hitta affirmationer som överensstämmer med dina verkliga önskningar. När du har omfamnat dina drivkrafter/ditt ego så finns det utrymmer för att tänka större och ta reda på dina verkliga drömmar är.

affirmationer

AFFIRMATIONER FUNGERAR ALDRIG OM DU ÖNSKAR NÅGOT SOM DU EGENTLIGEN INTE VILL HA.

Anledningen till att du ibland egentligen inte vill ha det du önskar beror på att din själ inte har samma plan som du. Din själ önskar något helt annat än vad du gör.  Som jag nämnde i blogposten “Hemligheten som avslöjar varför Law of Attraction inte fungerar för dig”  så behöver alla tre nivåerna vara integrerade för att dina affirmationer ska fungera maximalt.

AFFIRMATIONER SOM BYGGER PÅ FELAKTIGA ANTAGANDEN BLIR ALDRIG UPPFYLLDA.

I ditt medvetna är du övertygad om att det du tänker om dig och vad du vill ha är sant.  Du är säker på att det är din vilja och du gör allt för att dina affirmationer ska förverkligas, men det du ber om dyker aldrig upp. I avsaknad av leverans så börjar du misströsta och slutar tro på att affirmationer fungerar.

När effekten av dina affirmationer efter många upprepade försök uteblir så ska du stanna upp. Du ska ifrågasätta om du verkligen önskar och drömmer om “rätt sak”. Du ska undersöka om det är så att det du upplever som din vilja i själva verket bara är konstruerade drömmar som bygger på felaktiga antagande. Drömmar som utgår ifrån ett tillstånd där du enbart försöker tillfredsställa ditt medvetandets begränsade perspektiv.

För att affirmationer ska bli verkningsfulla behöver du (förutom att du har egot med som stödjer din önskan) se till att du vibrerar i enlighet med ditt sanna “jag”.  Ditt sanna “jag” hittar du i din själs intentioner och det är därifrån du hämtar dina drömmar. Så låt oss titta lite på vad själens intentioner egentligen är.

INTENTIONERNA ÄR FRAMTIDSMAGNETEN SOM HJÄLPER DIG ATT FORMULERA AFFIRMATIONER
SOM GÖR ATT LOA FUNGERAR.

Intentionerna är din själs önskan. Intentionerna har ett högre syfte och innehåller det du är menad att bidra med till världen.  En intention är en avsikt och skiljer sig från visioner och affirmationer, därför att den är villkorslös. Till skillnad från drivkrafterna/ditt ego – som är förknippade med din personlighet – så representerar intentionerna din själs längtan och dina verkliga drömmar. En intention är något du gör för dig själv och något du önskar för andra.

Intentionerna talar om för dig i vilken riktning du ska gå. Det är kompassen som håller dig på rätt bana. Det är framtidsmagneten som gör att du slipper frustration och kan vara närvarande i nuet samtidigt som du tillåter dig att längta in i framtiden.

Intentionerna har en magnetism som drar dig till tankar, affirmationer och aktiviteter, där resultatet är ”större än dig själv”.  En intention dömer aldrig och kommunicerar inte i termer som rätt – fel, bra – dåligt osv. Ifrån ett själsperspektiv är det självklart att det finns lika många sanningar som det finns individer.

VARJE INTENTION ÄR SANN FÖR DIG OCH REPRESENTERAR DIN POTENTIAL.

En intention upplevs ofta som otydlig av omgivningen men är solklar för dig. Intentionerna är sanna för dig därför att de både representerar och frigör din potential. Du känner vad det är du menar och det är den känslan du ska förmedla i dina affirmationer. När du ser sambandet med din egen storhet och din betydelse i världen så få du en ny världsbild av din verklighet.

En intention känns äkta och uttrycker det du verkligen vill på riktigt. I samklang med dina intentioner upplever du en intensitet därför att du får göra och vara i det som är sanningen för dig.

Själens längtan är så kraftfull att du  “måste” förverkliga den även om andra talar om för dig att du är galen, att det aldrig kommer att funka taget eller förmedlar något annat oattraktivt jante-uttryck. När du följer dina intentioner – din själs önskan – är du fokuserad. Du utför dina handlingar med villkorslös passion i riktning mot dina drömmar. Dina affirmationer blir tydliga beställningar till Universum som levererar dina önskningar.

SAMARBETET MELLAN DITT EGO OCH DIN SJÄL ÄR DEN FUNDAMENTALA FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT DINA AFFIRMATIONER SKA BLI VERKLIGHET.

När du tänker, känner och gör saker som går som går i linje med dina intentioner, ditt själs syfte,  upplever du lycka och du känner dig levande. En känsla som gör att du börjar vibrera på en frekvens där dina affirmationer når fram och lagen om attraktion fungerar.

När du har en idé om vad dina drömmar egentligen handlar om växer du som människa och du känner att du kan bidra till något större. Du uppnår en tillfredsställelse över att ditt liv känns meningsfullt. Känslan av meningsfullhet som får dig att omfamna ditt ego därför att du förstår att det behövs för att du ska förverkliga dina projekt.

Din själ och ditt ego samarbetar därför att de har samma mål – att du ska förverkliga dina livsprojekt. Det är det här samarbetet som får dig att vibrerar I enlighet med dina affirmationer vilket är den fundamentala förutsättningen för att LOA ska fungera.

HUR VET DU OCH HUR TAR DU REDA PÅ OM DINA AFFIRMATIONER VERKLIGEN ÄR
DET DU VILL HA?

Dina drömmar gömmer sig ofta bakom följande  beskrivningar, känslor och uttalanden. Så här är en liten övning som hjälper dig att formulera nya affirmationer.

STEG 1: Gör nu en check med dig själv. Undersök vilka tankar som blir mer medvetna och vilka nya tankar som dyker upp när du läser följande påståenden som är symptom dina intentioner.

 1. Jag brinner för att ….t ex ”förbättra miljön” .
 2. Jag avskyr t ex orättvisor.
 3. Jag vill se människor växa.
 4. Jag blir glad av att…t ex hjälpa andra.
 5. Något är större än dig själv.
 6. Jag känner passion när jag….
 7. Det känns glädjefullt och lättsam.
 8. Det känns stort.
 9. Utgår ifrån att det är omöjligt.
 10. Du förminskar dig själv och tror att du inte kan.
 11. Upplever intensiteten när du tänker på den.
 12. Du tänker ”hur kan jag inbilla mig att jag skulle kunna….”.
 13. Du har en dragning och längtan till framtiden.
 14. Du har en livsgnista och ‘vill leva’.
 15. Svåra att uttrycka i ord: ”Det är lite luddigt för mig fortfarande men…”
 16. Du blir väldigt lycklig när du tänker på den.
 17. Du blir berörd när du ser att något som går I linje med det du önskar.
 18. Det du upplever som äkta och sant.
 19. Du samarbetar med andra på lika villkor.
 20. Du delar med dig utan prestige eller förväntningar att få något tillbaka.
 21. Din längtan är större än känslan av att vllja ha.
  Du vibrerar av glädje.
 22. Det känns som du.
 23. Du har mycket att berätta för andra och slutar inte att prata.
 24. Du blir upprörd när du ser något som strider emot dina drömmar.

STEG 2: När du har kommit i kontakt med det som känns som en dröm, önskan, längtan stanna upp och ge dig själv en villkorslös tanketid. Lyssna inåt. Se vilka budskap du tankar ner och vilka minnen som dyker upp.

STEG 3: Formulera enkla villkorslösa affirmationer som t ex “Jag bidrar till att orättvisorna i världen minskar”, “Min kunskap leder till att andra människor växer”

STEG 4: Gör ingenting förutom att reflektera regelbundet och notera vilka tankar som dyker upp. Risken finns att du kommer bli förvånad över hur du stöter på saker, människor, artiklar, event och annat som handlar om dina affirmationer. Du kommer också komma på dig själv med att “göra något” som tar dig i riktning mot dina affirmationer.

LAGEN OM ATTRAKTION ÄR EN UNIVERSELL GRUNDLAG SOM HAR SAMMA STATUS SOM GRAVITATIONSLAGEN.

Med dina verkliga drömmar definierade så hittar du de rätta formuleringarna i dina affirmationer. Affirmationerna framkallar känslan som får dig att vibrera på din frekvens. Och, så fort du vibrerar på din rätta frekvens så träder attraktionslagen i kraft eftersom det är en universell grundlag som har samma status som gravitationslagen. Det innebär att det är ett faktum att dina drömmar kommer att bli verklighet och att du ska förbereda dig på att ta emot. (Bli inte förvånad om du får ta emot mer än vad du har önskat, för när affirmationerna är tydliga så gillar Universum att skicka med extra bonuspaket:-).

Mer Frihet till Dig

Birgitta

P.S Vill bara påminna dig om att det här är en förenklad version av hur affirmationsprocessen fungerar. Så om du har ambitionen att verkligen börja leva dina drömmar så ska du gå självcoachningsprogrammet. Och om du inte är redo för hela programmet så rekommenderar jag att du börjar med att läsa Fria Fåglar Flyger som tar dig med på en inre upplevelseresa. Boken innehåller förutom berättelser som får dig att stanna upp och tänka – en mängd frågor som får dig att handla.

I nästa bloggpost så kan du förfina dina drömfärdigheter och checka av så att du undviker de 14 vanligaste misstagen människor gör när de ska identifiera och förverkliga sina drömmar.