MÅSTE DU ALLTID UTVECKLAS?

Måste du verkligen utvecklas? Är det något du verkligen måste hålla på med? Kan du inte bara få vara som du är?! Är det ok att bli ‘trött’ på att utvecklas och förändra dig?

Utvecklas

DU KAN HELT ENKELT INTE “LÅTA BLI”
ATT UTVECKLAS!

Det här är frågor genom åren har försett mig med många timmars filosoferande frustration. Fortfarande har jag inget perfekt svar men finner en viss lättnad över att jag kan skylla på Darwin och evolutionsteorin.

ALLT ÄR I STÄNDIG RÖRELSE FÖR ATT
UTVECKLAS OCH FÖRÄDLAS.

Jag har acceptera att allt är i ständig rörelse för att utvecklas och förädlas. Men det är en lycklig acceptans eftersom jag vet att vi inte hänvisade till enbart ‘the selfish gene’. Människan har blivit försedd med ett logiskt tänkande och ett mystiskt medvetande. Två färdigheter som gör att du kan påverka i vilken riktning du vill utvecklas.

Alla människor strävar efter att utvecklas och lyckas. Det ligger i vår natur att vilja bli mer av det vi redan är. Vi drabbas av motivationsproblem när vi saknar mening med det vi gör och inte vet vart vi är på väg. Att vilja bli mer av dig själv är en av nycklarna till att du kan vara i ett konstant tillstånd av passion.

ATT TILLFÖRA MER PASSION I DITT LIV INNEBÄR ATT DU…

 • bestämmer dig för att  du vill utvecklas och lära dig nya saker.
 • slutar fokusera på problem som ligger utanför din egen kontroll.
 • tar  kontroll över dina  tankar och väljer hur du vill vara.
 • tränar dig  i att hantera svårigheter och negativa känslor. 

DU HAR EN FANTASTISKT FÖRMÅGA ATT FATTA BESLUT OCH GÖRA VAL.

Du kan välja att befria dig från värderingar, ramar, regler, och ‘måsten’. Du kan välja att avstå från att följa andras tyckande om vad du borde eller inte borde göra. Du kan välja att utvecklas på ett sätt som passar din personlighet och omständigheter. Sen återstår bara det som kanske förvirrar  mest – att veta VAD och HUR du vill utvecklas.


 

‘Dammens upplysta Ankor skapar fabulösa modeller för hur andra ska nå lycka, balans, inre frid, överflöd och ett perfekt liv. Kontradiktoriska lärosatser från differentierade auktoriteter förvirrar invånarna i Ankdammen’
Ur Fria Fåglar Flyger, Upplysta Ankor


 

REFLEKTIONSFRÅGOR FÖR DIG.

Ansträng dig inte för att hitta ett svar på frågorna. Du behöver bara upprepa dem så kommer svaren till dig utan ansträngning.  Det finns inget rätt eller fel svar. Det finns inga svar som är bättre eller sämre. Alla svar/tankar som kommer är perfekta!!! Förstör dem inte genom att försöka tvinga fram ett svar du vill ha eller tycker att du borde få. Då riskerar du att blockera det du verkligen behöver veta.

 • Vad innebär det för dig att utvecklas?
 • Hur reagerar du på förändring?
 • Hur vet du att du vill lära dig nya saker?
 • Hur känns det att utvecklas?
 • Vad driver dig till förädling av dig själv?

Mer frihet till dig!

Birgitta

HUR DU SKAPAR AFFIRMATIONER SOM FUNGERAR

När du upptäcker att ditt undermedvetna har samma plan som du så är du redo att hitta affirmationer som överensstämmer med dina verkliga önskningar. När du har omfamnat dina drivkrafter/ditt ego så finns det utrymmer för att tänka större och ta reda på dina verkliga drömmar är.

affirmationer

AFFIRMATIONER FUNGERAR ALDRIG OM DU ÖNSKAR NÅGOT SOM DU EGENTLIGEN INTE VILL HA.

Anledningen till att du ibland egentligen inte vill ha det du önskar beror på att din själ inte har samma plan som du. Din själ önskar något helt annat än vad du gör.  Som jag nämnde i blogposten “Hemligheten som avslöjar varför Law of Attraction inte fungerar för dig”  så behöver alla tre nivåerna vara integrerade för att dina affirmationer ska fungera maximalt.

AFFIRMATIONER SOM BYGGER PÅ FELAKTIGA ANTAGANDEN BLIR ALDRIG UPPFYLLDA.

I ditt medvetna är du övertygad om att det du tänker om dig och vad du vill ha är sant.  Du är säker på att det är din vilja och du gör allt för att dina affirmationer ska förverkligas, men det du ber om dyker aldrig upp. I avsaknad av leverans så börjar du misströsta och slutar tro på att affirmationer fungerar.

När effekten av dina affirmationer efter många upprepade försök uteblir så ska du stanna upp. Du ska ifrågasätta om du verkligen önskar och drömmer om “rätt sak”. Du ska undersöka om det är så att det du upplever som din vilja i själva verket bara är konstruerade drömmar som bygger på felaktiga antagande. Drömmar som utgår ifrån ett tillstånd där du enbart försöker tillfredsställa ditt medvetandets begränsade perspektiv.

För att affirmationer ska bli verkningsfulla behöver du (förutom att du har egot med som stödjer din önskan) se till att du vibrerar i enlighet med ditt sanna “jag”.  Ditt sanna “jag” hittar du i din själs intentioner och det är därifrån du hämtar dina drömmar. Så låt oss titta lite på vad själens intentioner egentligen är.

INTENTIONERNA ÄR FRAMTIDSMAGNETEN SOM HJÄLPER DIG ATT FORMULERA AFFIRMATIONER
SOM GÖR ATT LOA FUNGERAR.

Intentionerna är din själs önskan. Intentionerna har ett högre syfte och innehåller det du är menad att bidra med till världen.  En intention är en avsikt och skiljer sig från visioner och affirmationer, därför att den är villkorslös. Till skillnad från drivkrafterna/ditt ego – som är förknippade med din personlighet – så representerar intentionerna din själs längtan och dina verkliga drömmar. En intention är något du gör för dig själv och något du önskar för andra.

Intentionerna talar om för dig i vilken riktning du ska gå. Det är kompassen som håller dig på rätt bana. Det är framtidsmagneten som gör att du slipper frustration och kan vara närvarande i nuet samtidigt som du tillåter dig att längta in i framtiden.

Intentionerna har en magnetism som drar dig till tankar, affirmationer och aktiviteter, där resultatet är ”större än dig själv”.  En intention dömer aldrig och kommunicerar inte i termer som rätt – fel, bra – dåligt osv. Ifrån ett själsperspektiv är det självklart att det finns lika många sanningar som det finns individer.

VARJE INTENTION ÄR SANN FÖR DIG OCH REPRESENTERAR DIN POTENTIAL.

En intention upplevs ofta som otydlig av omgivningen men är solklar för dig. Intentionerna är sanna för dig därför att de både representerar och frigör din potential. Du känner vad det är du menar och det är den känslan du ska förmedla i dina affirmationer. När du ser sambandet med din egen storhet och din betydelse i världen så få du en ny världsbild av din verklighet.

En intention känns äkta och uttrycker det du verkligen vill på riktigt. I samklang med dina intentioner upplever du en intensitet därför att du får göra och vara i det som är sanningen för dig.

Själens längtan är så kraftfull att du  “måste” förverkliga den även om andra talar om för dig att du är galen, att det aldrig kommer att funka taget eller förmedlar något annat oattraktivt jante-uttryck. När du följer dina intentioner – din själs önskan – är du fokuserad. Du utför dina handlingar med villkorslös passion i riktning mot dina drömmar. Dina affirmationer blir tydliga beställningar till Universum som levererar dina önskningar.

SAMARBETET MELLAN DITT EGO OCH DIN SJÄL ÄR DEN FUNDAMENTALA FÖRUTSÄTTNING FÖR ATT DINA AFFIRMATIONER SKA BLI VERKLIGHET.

När du tänker, känner och gör saker som går som går i linje med dina intentioner, ditt själs syfte,  upplever du lycka och du känner dig levande. En känsla som gör att du börjar vibrera på en frekvens där dina affirmationer når fram och lagen om attraktion fungerar.

När du har en idé om vad dina drömmar egentligen handlar om växer du som människa och du känner att du kan bidra till något större. Du uppnår en tillfredsställelse över att ditt liv känns meningsfullt. Känslan av meningsfullhet som får dig att omfamna ditt ego därför att du förstår att det behövs för att du ska förverkliga dina projekt.

Din själ och ditt ego samarbetar därför att de har samma mål – att du ska förverkliga dina livsprojekt. Det är det här samarbetet som får dig att vibrerar I enlighet med dina affirmationer vilket är den fundamentala förutsättningen för att LOA ska fungera.

HUR VET DU OCH HUR TAR DU REDA PÅ OM DINA AFFIRMATIONER VERKLIGEN ÄR
DET DU VILL HA?

Dina drömmar gömmer sig ofta bakom följande  beskrivningar, känslor och uttalanden. Så här är en liten övning som hjälper dig att formulera nya affirmationer.

STEG 1: Gör nu en check med dig själv. Undersök vilka tankar som blir mer medvetna och vilka nya tankar som dyker upp när du läser följande påståenden som är symptom dina intentioner.

 1. Jag brinner för att ….t ex ”förbättra miljön” .
 2. Jag avskyr t ex orättvisor.
 3. Jag vill se människor växa.
 4. Jag blir glad av att…t ex hjälpa andra.
 5. Något är större än dig själv.
 6. Jag känner passion när jag….
 7. Det känns glädjefullt och lättsam.
 8. Det känns stort.
 9. Utgår ifrån att det är omöjligt.
 10. Du förminskar dig själv och tror att du inte kan.
 11. Upplever intensiteten när du tänker på den.
 12. Du tänker ”hur kan jag inbilla mig att jag skulle kunna….”.
 13. Du har en dragning och längtan till framtiden.
 14. Du har en livsgnista och ‘vill leva’.
 15. Svåra att uttrycka i ord: ”Det är lite luddigt för mig fortfarande men…”
 16. Du blir väldigt lycklig när du tänker på den.
 17. Du blir berörd när du ser att något som går I linje med det du önskar.
 18. Det du upplever som äkta och sant.
 19. Du samarbetar med andra på lika villkor.
 20. Du delar med dig utan prestige eller förväntningar att få något tillbaka.
 21. Din längtan är större än känslan av att vllja ha.
  Du vibrerar av glädje.
 22. Det känns som du.
 23. Du har mycket att berätta för andra och slutar inte att prata.
 24. Du blir upprörd när du ser något som strider emot dina drömmar.

STEG 2: När du har kommit i kontakt med det som känns som en dröm, önskan, längtan stanna upp och ge dig själv en villkorslös tanketid. Lyssna inåt. Se vilka budskap du tankar ner och vilka minnen som dyker upp.

STEG 3: Formulera enkla villkorslösa affirmationer som t ex “Jag bidrar till att orättvisorna i världen minskar”, “Min kunskap leder till att andra människor växer”

STEG 4: Gör ingenting förutom att reflektera regelbundet och notera vilka tankar som dyker upp. Risken finns att du kommer bli förvånad över hur du stöter på saker, människor, artiklar, event och annat som handlar om dina affirmationer. Du kommer också komma på dig själv med att “göra något” som tar dig i riktning mot dina affirmationer.

LAGEN OM ATTRAKTION ÄR EN UNIVERSELL GRUNDLAG SOM HAR SAMMA STATUS SOM GRAVITATIONSLAGEN.

Med dina verkliga drömmar definierade så hittar du de rätta formuleringarna i dina affirmationer. Affirmationerna framkallar känslan som får dig att vibrera på din frekvens. Och, så fort du vibrerar på din rätta frekvens så träder attraktionslagen i kraft eftersom det är en universell grundlag som har samma status som gravitationslagen. Det innebär att det är ett faktum att dina drömmar kommer att bli verklighet och att du ska förbereda dig på att ta emot. (Bli inte förvånad om du får ta emot mer än vad du har önskat, för när affirmationerna är tydliga så gillar Universum att skicka med extra bonuspaket:-).

Mer Frihet till Dig

Birgitta

P.S Vill bara påminna dig om att det här är en förenklad version av hur affirmationsprocessen fungerar. Så om du har ambitionen att verkligen börja leva dina drömmar så ska du gå självcoachningsprogrammet. Och om du inte är redo för hela programmet så rekommenderar jag att du börjar med att läsa Fria Fåglar Flyger som tar dig med på en inre upplevelseresa. Boken innehåller förutom berättelser som får dig att stanna upp och tänka – en mängd frågor som får dig att handla.

I nästa bloggpost så kan du förfina dina drömfärdigheter och checka av så att du undviker de 14 vanligaste misstagen människor gör när de ska identifiera och förverkliga sina drömmar.

TVÅ STEG SOM FÅR LAGEN OM ATTRAKTION ATT BÖRJA FUNGERA FÖR DIG

Gallery

Lagen om attraktion börjar fungerar om du följer de två stegen du ska få nu. Har du önskningar som aldrig blivit förverkligade? Har dina affirmationer resulterat i att du har halkat tillbaka och kanske t o m fått ännu mindre av det du ville ha? Då ska du läsa det här för nu ska du få två steg som kommer att förändra ditt sätt att affirmera. När du har läst det här kan du börja önska på ett sätt som innebär att dina önskningar äntligen blir verklighet.

Lagen om attraktion

STEG 1:  TA REDA PÅ VAD DET ÄR SOM HÅLLER DIG TILLBAKA

Det första du ska göra  är att börja ta reda på vad det är som begränsar dig. Mitt tips är att du laddar ner det första kapitlet av Fria Fåglar Flyger (gratis)Kapitlet ger dig en mängd svar och tips på vilka gamla antagande som ligger i vägen för dig.

Ännu bättre blir det om du köper och läser hela boken. Fria Fåglar Flyger tar dig igenom processen som väcker upp omedvetna värderingar, normer regler som finns programmerade i dig och som kontrollerar dig utan att du vet om det.

HUR OCH VARFÖR LEDER BOKEN FRIA FÅGLAR FLYGER  TILL ATT LAGEN OM ATTRAKTION BÖRJAR FUNGERA FÖR DIG?.

Anledningen till att Fria Fåglar Flyger fungerar är att den är skriven på ett sätt så att den tar sig förbi dina försvarsmekanismer. Det innebär att boken gör ditt undermedvetna mottaglig för ny information som den skickar vidare till din hjärna att jobba med.

I Fria Fåglar Flyger använder jag metaforen Den fula ankungen, inte bara för att det var en viktig saga för mig utan för att du ska ta dig förbi ditt försvar.  När du ser Ankdammen som något ligger utanför dig så känner sig ditt ego inte hotat. Dina försvar klickar inte igång och du håller dörren öppen till ditt undermedvetna. När ditt ego känner sig tryggt så innebär att du tillför nya perspektiv till ditt undermedvetna och du ser till att information som strider emot ditt undermedvetna inte bara studsar. 

Du beställer e-boken här och får dessutom som bonus ett medlemskap i LifeSpider Galaxy plus de inledande sessionerna i LifeSpider System™ Self Coaching Program.

STEG TVÅ: REDUCERA INNEHÅLLET I DINA AFFIRMATIONER

Det du ska göra är att minimera dina affirmationer och börja känna känslan som uppstår när Lagen om Attraktion fungerar.  

Här är ett exempel om vi fortsätter med “rik-affirmationen”: Istället för att säga “Jag har en miljon som jag spenderar fritt på lyxiga saker” så kan du börja bryta ner den, sätta den på paus och börja med att affirmera “ Jag har 1000 kronor som jag spenderar på lyxiga saker.” (lägg den lägre summan bara en liten bit över mot vad du just nu upplever att du inte kan avvara på något lyxigt för dig själv). 

Ändra, reducera och formulera om det du har önskat och affirmerat men aldrig uppnått, eller välj något helt nytt som du just har börjat önska.

När du bryter ner affirmationen – så att den bara ligger en liten nivå över vad ditt undermedvetna är beredd att gå med på –  så kan du med hjälp av tankens kraft komma ikapp ditt undermedvetnas försprång. Kom ihåg att ditt undermedvetna alltid försöker hålla dig kvar i samma läge som du alltid ha varit i.  Ju närmare dina affirmationen ligger ditt undermedvetande ju större är sannolikheten att du får den känslomässiga acceptansen som krävs för att lagen om attraktion ska fungera.

NÄR DU BEVISAR FÖR DIG SJÄLV ATT LAGEN OM ATTRAKTION FUNGERAR SÅ SKER DET EN KÄNSLOMÄSSIG TRANSFORMATION I DITT UNDERMEDVETNA.

När du börjar göra det här i liten skala så kommer dina affirmationen att snabbt förverkligas. Det innebär att du skaffar du dig egna bevis på att affirmationsprocessen och lagen om attraktion fungerar.

Din hjärna, din logik och ditt ego behöver bevis att det t ex är ok att ha ett överflöd. Ditt ego behöver få känna att det är ok att ta emot fina prylar och få en chans att upptäcka att det inte är någon som kommer och slår på det när det vill ha saker. När ditt ego upptäcker att det inte är något som hackar på det, blir det lite mer modigt och vågar be om mer.


Processen för lagen om attraktion är  alltid
densamma oavsett vad eller hur mycket
dina önskningar innehåller.


När du har fått bevis så sker det en känslomässig transformation på cell nivå som gör att ditt undermedvetna accepterar och kliver in i en annan frekvens. Samtidigt så tillfredställer du din själ som har ett uppdrag som t ex innebär att världen ska leva i ett överflöd. För själen spelar det ingen roll om det är 1000  eller miljoner kronor. Det är bara figurativa mätinstrument som människan har hittat på. Själen är helt ok med att du kopplar in dig på frekvensen som gör det möjligt att förverkliga dess intention.

Det viktigaste är att du förstår hur processen fungerar så att du börjar vibrerar på rätt frekvens. När du väl har insett att (och hur) lagen om attraktion fungerar så är det bara att gasa på med alla dina önskningar. Den nya frekvensen som ditt undermedvetna har klivit in är startblocket för nästa nivå av dina önskningar.

ANVÄND SAMMA PROCESS FÖR ATT ETABLERA ETT KONSTANT POSITIVT VARANDE

Processen för att etablera ett positivt tänkande fungerar på samma sätt. Hjärnan processar bara information som den har tillgång till. Om du har ett gammalt inprogrammerat tankemönster så kan du se det som ett ett djupt spår som behöver fyllas upp med ny information.

Det räcker inte med att du börjar tänka positiva tankar en eller två gånger. Du behöver nöta in det för att göra en omprogrammering när du ska göra det på egen hand och inte har din livsspindel som är dina livskoordinater till dina önskningar. Den goda nyheten är att det är en teknisk process så om du bara nöter in, repeterar den positiva tanken hundra eller tusentals gånger så kan du bara lyckas.

(Hypnos är en annan väldigt effektiv metod för att göra dig av med omedvetna blockeringar. Om du vill ta en genväg för att göra dig av med dina omedvetna blockeringar så rekommenderar jag verkligen att du tar kontakt med Karin Tydén som är en Internationellt certifierad hypnotisör och hypnoterapeut. Det är till Karin jag skickar mina spindelklienter som snabbt och effektivt vill/behöver bli av med blockeringar så att vi kan fortsätta fokusera på att förverkliga deras visioner.) 

ÖVNING SOM GER DIG ETT BEVIS FÖR ATT DU KAN OMPROGRAMMERA DIG SJÄLV OCH FÅ LAGEN OM ATTRAKTION ATT FUNGERA.

STEG 1: Välj en negativ tanke som inte är en svåraste och mest destruktiva du har.

STEG 2: Byt ut tanken. Bestämd dig för att ersätta den med en positivt tanke.

STEG 3: Repetera den positiva ersättnings-tanken och kör den 10, 20, 100 gånger om dagen. Skriv, säg, tänk, spela in och lyssna på dig själv. Stå framför spegeln och uttala den högt.

STEG 4: Reflektera. Efter några dagar så kommer du att märka du att den gamla negativa tanken är borta. Du kommer också att känna att du mår bättre.

Genom den här övningen har du skaffat dig bevis för att du hanterar den här lagen om attraktion processen och det är bara att fortsätta att göra samma sak med allt annat negativt som du fyller ditt liv och dina tankar med.

I LifeSpider Systems självcoachningsprogram som är till för dig som vill utveckla dig själv på egen hand expanderar vi de här experimenten. Där får du metoder och tekniker som ser till att du gör dig av med alla oönskade scenarier i ditt liv.  Självcoachningsprogrammet är den första nivån i din livsspindel. Programmet  ser till att du gör dig av med det som begränsar dig och lotsar dig fram till din potential. Programmet ser till att du börjar expandera och använda ditt ego så att du kommer  i kontakt med din själ och når betydligt längre än vad du har förmåga att drömma om just nu.

När du är i “alignment” med alla delarna av dig själv så uppstår det en en synkronisitet som innebär att saker och människor du behöver kommer till dig utan att du själv behöver göra något. Du får ta emot idéer och hjälp som ger näring till dina projekt. Det uppstår ett flow av leveranser av det du önskar – och mer – ifrån Universum. Lagen om attraktion börjar fungerar.

Ge dig nu ut och och prova med nya affirmationer och nya positiva tankar. Håll sen koll på vilka tecken (signs) som dyker upp och bekräftar att du är på rätt väg. När du börjar träna på det du just läst så tar du ditt första steg till att bli en bättre och kraftfullare version av dig själv.

Mer Frihet till Dig!

Birgitta

P.S När du upptäcker att ditt undermedvetna har samma plan som du så är du redo för nästa steg. Ett steg som handlar om att ta reda på om det du önskar verkligen är det du vill ha.

Skriv gärna en kommentar och dela med dig av dina tankar och upplevelser.

VARFÖR DU BEHÖVER BLI VÄN MED DITT EGO FÖR ATT ATTRAKTIONSLAGEN SKA FUNGERA

En av de grundläggande orsaken till att du har problem med att komma åt informationen i ditt undermedvetande som krävs för att få attraktionslagen att fungera för dig beror på det felaktiga antagandet att ditt ego är något som är fult och fel.

Expand Your Ego

Ditt ego är din drivkraft som finns för att du ska överleva i den fysiska världen och för att du ska fullfölja dina livsuppgifter. Egot är ditt bränsle som skapar rörelse till utveckling och förser dig med energi att genomföra dina projekt. När du blir vän med ditt ego försvinner många rädslor som håller dig tillbaka och egot blir kraftkällan för dina önskningar. 

EXPANDERA DITT EGO OCH KOM ÅT KÄNSLORNA SOM KRÄVS FÖR ATT DU SKA VIBRERA PÅ EN FREKVENS DÄR ATTRAKTIONSLAGEN FUNGERAR.

Du har fått lära dig att hålla tillbaka dig själv och övat på att passa in i det etablerade samhällets struktur. Du har blivit tränad i att  att det är “fult” att ta plats och dömer därför ditt ego som ’fel och omoraliskt’. För att upprätthålla det felaktiga antagande – att egot är något “fult”, så har du utvecklat ett briljanta försvarsmekanismer som håller ditt ego i schack. För att attraktionslagen ska träda i kraft krävs det att du vibrerar på en frekvens som överensstämmer med dina önskningar. Så länge ditt undermedvetna gömmer ditt ego är din kanal inte “in tune” med dina önskningar och effekten av attraktionslagen uteblir.  (för mer info om hur ditt undermedvetna fungerar läs blogposten Hemligheten som avslöjar varför the Law of Attraction inte fungera för dig).

DITT EGO FÖRSÖKER ALLTID ATT TA PLATS

Du försöker alltid att få utlopp för de centrala drivkrafterna även när du är omedvetna om dess existens. När du trycker undan dina drivkrafter – ditt ego –  uppstår det konflikter, rädsla och andra negativa känslotillstånd som påverkar din förmåga att få attraktionslagen att fungera.

Ditt ego omges ofta av rädslor som i sitt ursprung har med din överlevnad att göra och försvarsmekanismerna finns för att skydda dig mot faror och obehag. När du blir tillbakahållen eller kritiserade av omgivningen så triggas försvarsmekanismerna igång för att skydda dig emot att bli dömd och bedömd.


Det finns inga ’fel’ drivkrafter och inget ego som ska utplånas. Det finns bara negativa känslor och beteende som uppstår därför att ditt ego inte utnyttjas i ett sammanhang där de hör hemma.


När du befinner dig i en ’hotfull’ omgivning  försätter du dig i ett överlevnadsläge genom att förneka, projicera, rationalisera eller använda någon annan försvarsmekanism. Dina affirmationen är ett exempel på ett “hot” för ditt undermedvetnas sanning. Ett hot som triggar igång ditt försvar som förhindrar att ditt undermedvetna får samma plan som du. Du hamnar i ett tillstånd som resulterar i att dina önskningar uteblir, attraktionslagen fungerar inte och du kvar i “samma läge” som du alltid har varit.

När du börjar uttrycka vem du är, vad du vill, vad du drömmer om och du inte har ditt undermedvetna med dig så triggas dina försvarsmekanismer igång. Ditt undermedvetna förstärker sin uppfattning om vad du kan göra, vad du får göra, vad som är möjligt för dig att uppnå och vilka begränsningar du ska tolerera. Ditt undermedvetna vet precis vad det ska göra för att du ska hålla dig borta ifrån det som (enligt ditt undermedvetna) kan skada dig.

För att fördjupa dig i att det inte finns några dåliga egenskaper kan du lyssna på intervjun “Varför det inte finns inga dåliga egenskaper” som Kristian Borglund gjorde med mig för några år sen i San Diego.

DITT EGO – DINA DRIVKRAFTER ÄR INTE ALLTID LOGISKA ELLER OMEDELBARA ATT UPPTÄCKA. 

Det krävs mod, styrka och uthållighet för att ta reda på dina drivkrafterna och möta ditt ego. Det krävs att du ställer dig utanför gamla attityder, värderingar och vågar erkänna dina försvarsmekanismer så att du upptäcker vad som ligger bakom dem. (Boken Fria Fåglar Flyger är ett  lättsamt sätt att ta dig bakom dina försvar för att upptäcka och bli stolt över ditt ego). När du kan se vad som ligger bakom ditt försvar kommer du i kontakt med de verkliga känslorna som stödjer dina önskningar så att attraktionslagen börjar fungera även för dig.

DINA AFFIRMATIONER KAN STARTA ETT INRE KRIG SOM TAR DIG I MOTSATT RIKTNING TILL VAD DU ÖNSKAR OM DU TRYCKER UNDAN DITT EGO.

EXEMPEL:  Låt säga att du t ex vill bli rik och skapa ett liv i överflöd. Du har ett ego (i LivsSpindeln kallar vi det drivkraft) som gillar status, dyra saker, coola kläder, fin villa, lyx och flärd. Samtidigt så har du en längtan, en önskan om att göra gott för andra människor och världen. Om då dina värderingar som du har fått med dig sen barndomen talar om för dig att; “När man räddar världen så är man volontär och det är något man gör gratis”. 

Du har fått lära dig att det är fult att vilja tjäna pengar på att man hjälper andra. Dessutom så var kanske dina farföräldrar och föräldrar fattiga. Det uppstår en konflikt mellan ditt status-ego och din inre längtan att hjälpa. Ditt undermedvetna som alltid har vetorätt kommer att med kraft tala om för dig att du är en “bättre människa” om du är “fattig”. Samtidigt så skriker ditt ego efter överflöd och själen sörjer för att den inte kan utföra sitt uppdrag och hjälpa andra. Det blir svårt för dig att få det här att gå ihop därför att möjligheten av överflöd existerar helt enkelt inte i ditt system – än. När känslan av överflöd saknas så uteblir även attraktionslagens effekter.

Om du i det tillståndet lägger in en affirmation som säger att “jag är rik”, “jag har ett överflöd”, “överflöd är mitt naturliga tillstånd” så skapar du ett inre krig. Ett krig som kan innebära att dina positiva önskningar skapar den motsatta effekten och du får ännu mindre av det du vill ha. Den motsatta effekten uppstår därför att din önskan är alldeles för långt ifrån ditt undermedvetnas sanning. Din affirmation blir ett hot, ditt försvar blir ännu starkare och kriget förstärks.

Har du ägnat dig åt att affirmera och önska så kan du säkert gå tillbaka och se att när du har gjort en affirmation så har du halkat tillbaka. Du har ibland och t o m fått ännu mindre av det du ville eller råkat ut för en situation som gjort att du har fått en “förklaring” till varför önskan inte blir verklighet.

OMFAMNA DITT EGO OCH BLI EN HEL
OCH LYCKLIG MÄNNISKA

Enda chansen att bli en lycklig och hel människa är att omfamna, välkomna och expandera ditt ego. När du har förenat dig med ditt ego så infinner sig de “rätta” känslorna som vibrerar i linje med dina önskningar och attraktionslagen börjar fungera även för dig. När du har bjudit in egot i ditt liv så kan det äntligen förena sig med din själ.  Tillsammans kommer de att genomföra projekt som innebär att du får dina önskningar uppfyllda samtidigt som du hjälper andra och bidrar till att göra den här världen till en bättre plats. 

Det är ditt ego – dina drivkrafter fungerar som en katalysator av din essens som är din grundenergi där alla delarna av dig hämtar näring.  Så när ditt ego får sin rätta plats i ditt liv så blir en hög självkänsla en konsekvens. Med en hög självkänsla så saknar du begränsningar att önska och du förväntar dig att du på grund av attraktionslagen kommer att få allt du önskar dig. (Läs mer om självkänsla här. ÄR DET DAGS ATT LÅTA SJÄLVKÄNSLA OCH PERSONLIG KRAFT VARA LIKA SJÄLVKLARA SOM SYRET DU ANDAS?)

Om du vill lära dig mer om hur egot och själen skapar ett naturligt partnerskap för att förverkliga dina livsprojekt så ska du läsa den här bloggposten som förklarar varför. EXPAND YOUR EGO AND IMPROVE THE WORLD  

Mitt tips till dig är att du börja förbereda ditt undermedvetna på att det snart kommer att acceptera ditt ego därför att det är ditt ego som;

 1. Skapar rörelse till din utveckling. 
 2. Är katalysatorn för din essens. 
 3. Är det du upplever som din som vilja.

 

Mer Frihet till Dig!

Birgitta

P.S Drivkrafterna är en av de tre viktigaste grundpelarna i LifeSpider System™ som är en ny livsfilosofi som vänder lite upp och ner på gammal psykologi, personlig utveckling och andlighet.

 

HEMLIGHETEN SOM AVSLÖJAR VARFÖR LAW OF ATTRACTION INTE FUNKAR FÖR DIG

Gallery

Hemligheten om varför Law of Attraction inte funkar för dig är ganska enkel. Den förtjänar inte ens att bli kallad för “hemlighet”.  Du upplever den som en hemlighet därför att det saknas en liten detalj. för att den ska fungera fullt ut för dig. Jag hoppas att du ser att rubriken säger;  “…inte funkar för DIG”. Så den goda nyheten är att Law of Attraction verkligen fungerar om du bara adderar en liten detalj. 

notes

Jag vill inleda med att påminna dig om att du har faktiskt har bevis på att Law of Attraction fungerar – ibland. Om du ser tillbaka så kan du säkert komma ihåg önskningar, och affirmationen som har blivit verklighet, eller hur? Så nu handlar det bara om att du blir medveten om hur du får de där “ibland” att ske oftare! 

Frågan du säkert lite irriterat ställer dig nu (och anledningen till att du läser det här:-) är varför du fortfarande sitter och affirmerar önskningar som bara verka hamna längre bort ifrån din verklighet. Så här kommer nu hemligheten som innebär att du kan börja förvänta dig att dina önskningar ska bli uppfyllda. 

DU OCH DITT UNDERMEDVETNA
MÅSTE HA SAMMA PLAN

Uteblivna önskningar som verkar försvinna längre bort ifrån dig uteblir enbart därför att ditt undermedvetna önskar något helt annat än vad du gör. Anledningen till att Law of Attraction inte fungerar fullt ut för dig beror alltså på att du och ditt undermedvetna inte har samma plan.

Det spelar ingen roll hur många gånger du tänker, skriver och affirmerar positiva tankar om ditt undermedvetna är oförmöget att acceptera det du önskar. Underlaget för dina tankar och känslor kontrolleras inte av din hjärna utan av ditt undermedvetna. När du (din hjärna) börjar tänka positiva tankar utan att  ditt undermedvetna finns på samma startblock så har det undermedvetna ett försprång som du omöjligen kan hinna ikapp.

DU HAR TRE NIVÅER SOM SKA SAMARBETA FÖR ATT
LAW OF ATTRACTION SKA FÅ FULL EFFEKT.

För att du ska lyckas måste du se till att ditt undermedvetna har samma önskningar och plan. Och för att the Law of Attraction ska få full effekt behöver du även integrera din själ.

I en förenklad version så har du har tre nivåer att ta hänsyn till för att få Law of Attraction att fungera.

 1. Ditt undermedvetna.
 2. Hjärnan.
 3. Själen.

De här tre “stationerna”  behöver vibrera på samma frekvens för att dina önskningar och affirmationer ska fungera. (Bli inte överväldigad nu för här ska vi fokuserar vi på det viktigaste så att Law of Attraction kan börja fungera direkt för dig.)

DITT UNDERMEDVETNA INNEHÅLLER LAGRAD INFORMATION SOM PÅVERKAR DIG.

Min förenklade förklaringsmodell här är att du har lagrade erfarenheter, upplevelse och känslor i ditt system som inte når upp till ditt medvetande. Det finns även en kedja av arvsanlag i dina DNA som omedvetet påverkar dig. Minnen som finns i din fysiska kropp, i dina celler, i dina erfarenheter och känslor är det som egentligen påverkar och kontrollerar dig trots att det  inte är tillgängligt i ditt medvetande.

DIN HJÄRNA JOBBAR BARA MED INFORMATION
SOM FINNS TILLGÄNGLIG.

Din hjärna är en processor och en mittenstation som kopplar ihop informationen som finns i ditt undermedvetna med din själs önskan. Din hjärna jobbar enbart med information som är tillgänglig för den, så din uppgift är att se till att den får rätt information som stödjer dina önskningar.  Om du har en medveten uppfattning som inte överensstämmer med vad ditt undermedvetna vill så uppstår det en konflikt som gör att du fastnar och inte kommer framåt.

NÄR DU ÄR I “ALIGNMENT” MED HELA DIG
FUNGERAR LAW OF ATTRACTION.

När  Law of Attraction fungerar så är du  i “alignment” med hela dig vilket innebär att ditt undermedvetna, din hjärna och din själ har samma plan. När de här tre är i fas vibrerar du på en frekvens som bildar en ren kanal. Du blir uppkopplad mot ett “bredband” där informationen flödar fritt, snabbt och utan konflikter. Dina önskningar blir tydliga beställningar till Universum som alltid levererar när du vibrerar på din riktiga frekvens. 

Stationen som finns över din hjärna – din själ – är en “tankstation” som tankar ner ny frisk expanderande information till din hjärna. Vill du veta mer om det metafysiska perspektivet och hur LifeSpider System kopplar ihop de här tre stationerna så ska du lyssna på videon HEMLIGHETEN SOM AVSLÖJAR VARFÖR LAW OF ATTRACTION INTE FUNKAR FÖR DIG

 

HUR DU PROGRAMERAR OM DITT UNDERMEDVETNA SÅ ATT HJÄRNAN FÅR RÄTT INFORMATION
ATT JOBBA MED.

Dina nedärvda värderingar, normer, beteenden och samhällsregler om vad som är rätt fel bra dåligt, har lagt locket på dina möjligheter att vibrera på frekvensen där Law of Attraction fungerar.  Så det du ska – måste –  göra är att med nyfikenhet börja utforska vad det är som hindrar dig i ditt undermedvetna.

 1. Hur är du programmerad?
 2. Vad är din kod som styr dig just nu som din processor inte klarar av att hantera?
 3. Vilken “fel” information försöker din hjärna bearbeta när du affirmerar, drömmer och visionerar?

LADDA NER FÖRSTA KAPITLET AV BOKEN FRIA FÅGLAR FLYGER GRATIS
OCH
FÅ HJÄLP MED ATT HITTA SVAREN PÅ DE HÄR FRÅGORNA

 


 Om du har en dröm som du vill uppnå men du kodar din hjärna med
fel kommandon (dina affirmationer) så blir resultatet att du upprepar samma gamla mönster som garanterat tar dig dit du inte vill.


 

LAW OF ATTRACTION FUNGERAR ALLTID
NÄR DU AGERAR UTIFRÅN DEN DU VERKLIGEN ÄR.

För att Law of Attraction ska fungera för dig behöver du förse ditt undermedvetna med ny information. Du behöver ge din hjärna rätt tankar att jobba med. Du behöver göra en om programmering av dina känslor och tankar. En omprogrammering är enda möjligheten att komma åt det som hindrar dig att uppnå det du vill förändra. Det är vägen till det du önskar och vägen bort ifrån det du sitter fast i. När din hjärna får tillgång till det som verkligen är sant så börjar du agera utifrån den du verkligen är.


 När du agerar utifrån den du är så börjar dina affirmationer att fungera. Utifrån ett autentiskt läge är det tämligen omöjligt att misslyckas.


När du väl har bestämt dig för att du ska programmera om ditt undermedvetna och ge din hjärna ny information så går processen snabbt eftersom du har all kunskap inom dig. Du behöver bara några få insikter för att sätta igång.

Det vi ska fokusera på i nästa blogpost är HUR den här omprogrammeringen går till och varför du måste expandera ditt ego för att få The Law of Attraction att fungera.

EXPANDERA DITT EGO OCH FÅ LAW OF ATTRACTION
ATT FUNGERA FÖR DIG.

Mer Frihet till dig!

Birgitta

OBS! Det du läser här är en mycket förenklad process men den får dig att komma igång. Hela affirmationsprocessen  består av 7 steg och är LifeSpider Systems™ transformationsprocess. Det är den processen som vi använder i självcoachningsprogrammet för att ta dig förbi alla hinder så att du tveklöst blir en bättre och kraftfullare version av dig själv.

8 FAKTA SOM GER DIG MAKT ÖVER DE SOM FÖRSÖKER HA KONTROLL ÖVER DIG.

Gallery

Duck_Fight

Den här blogg-posten gör dig medveten om varför människor försöker ha kontroll över dig så att du kan göra dig fri och gå din egen väg.

1. EN ANKA UTAN KONTROLL UPPFATTAS
SOM SVAG OCH VILJELÖS.

Ankorna använder kontroll för att skydda sig själva, sin egendom, sina vänner och familjer från faror. En anka utan kontroll uppfattas som svag och viljelös. Kontroll associeras med makt och tillfredsställelsen att bestämma. Färdigheter som ofta belönas med finansiella ersättningar.

Pengar är en verkningsfull ”trollstav” i ankdammen eftersom det är den dominerande måttenheten på framgång. Innehav av pengar och materiella tillgångar åtnjuter automatiskt hög status och respekt tämligen obeaktat hur och till vad de används.

2. ANKOR HAR MER KONTROLL ÖVER ANDRA ÄN ÖVER SIG SJÄLVA.

Ankorna är ängsliga för att allt går fel om de släpper kontrollen. För en anka innebär ”fel” att resultatet avviker ifrån deras egenmäktigt uppgjorda plan. De litar bara på andra om de följer deras instruktioner och har därför mer uppsikt över andra än över sig själva. Konsekvensen blir att de berövar många närstående ankor möjligheten att fatta egna beslut och stoltheten över att klara sig själva.

3. ANKOR ÄLSKAR ATT KONTROLLERA ANDRAS VILJOR.

Ankor  anstränger sig för att överföra sin personliga vilja på andra. Ankorna fattar egenmäktiga beslut därför att de är förvissade om att de vet bäst. I sin självrådighet drar de slutsatser från otillräcklig information och är likgiltiga inför de andra parternas perspektiv, sanning och önskemål.

4. ETT SÄTT ATT UTÖVA KONTROLL ÄR ATT FÅ ANDRA ATT UTTALA LÖFTEN SOM DE SJÄLVA INTE HAR SATT UPP.

Ett ofriserat sätt att förmå någon att avge löften är att utfärda direkta hot om fara. Framtvingade löften har en låg genomförandeprocent eftersom magnetismen tenderar att försvinna med hotets avstånd.  Ett brutet löfte etiketteras som svek och legitimerar upprättelse. Det berättigar fysiska och verbala handlingar som förser svekfulla ankor med dåligt samvete. Skuldfyllda ankor blir svaga och lättare att styra. Brutna förpliktelser etablerar föreställningar av otillräcklighet och misslyckande med att leva upp till specificerade krav och förväntningar.

5. ANKOR MED KONTROLL ÄR OFTA NERVÖSA DÄRFÖR ATT
DE ÄR RÄDDA ATT FÖRLORA DEN.

Ankor behärskar det mesta förutom sig själva och sin egen kraft. Vissa ankor har så mycket kraft att de övertygar både sig själva och andra om precis vad som helst. De tror att de kan trolla och andra ankor avstår frivilligt att provocera den hotande möjligheten.

6. FÖR ATT UPPRÄTTHÅLLA KONTROLLEN
FINNS KOLLEKTIVA GRÄNSER.

För att upprätthålla herraväldet har varje enskild anka sitt privata område och varje damm har sina egna kollektiva gränser. Deras territorium övervakas och man bygger fysiska hinder som markerar och förhindrar att skiljelinjen kränks. Det är möjligt att röra sig mellan olika dammar men det krävs ofta godkännande och samtycke. Helst ser man att man stannar inom sin egen region och avhåller sig från att hamna långt bort från hemmet för att undvika obekvämligheter. Det finns också mentala och osynliga gränser för hur nära man kan komma en anka för *”man vet ju aldrig …”

7. EN ANKA SOM STÖDJER SINA ÅSIKTER PÅ EN
FÖRESKRIVEN STADGA HAR RÄTT.

Den mentala censuren tillför en gynnsam bieffekt som hindrar ankorna från att bli berörda och sårbara. Skrivna regler åberopas för att utöva tillsyn och upprätthålla balansen. I ankdammen uppfattas obalans som orättvisa och rättvisa betyder att allt ska vara lika. Ankornas antagande att ”Den enes bröd är den andres död” driver dem till att upprätta officiellt oklanderliga regler – regler som rättfärdigar varje revirs individuella lycka och frikopplar dem från skuld eller ansvar för resultatet. En anka som stödjer sina åsikte på en föreskriven stadga har ”rätt”. Behärskar de dessutom konsten att uppbåda information som stödjer aktuella förordningar och lyckas dölja upplysningar som äventyrar tillämpningen är de betydelsefulla. Saknas påbjudna bestämmelser hänvisar de till undangömda maktmedel och auktoritet.

8. FRIHET ÄVENTYRAR ANKDAMMENS STRUKTUR OCH DET ÄR FÖRVIRRANDE NÄR EN ANKA INTE PASSAR IN I BLANKETTERNA.

Ankor accepterar inte individualister därför att dessa väljer att följa andras – och kanske till och med sina egna – levnadsregler. Frihet äventyrar ankdammens struktur och det är förvirrande när en anka inte passar in i blanketterna. Genomförande av sofistikerade styrinstrument ökar i takt med att gamla maktmedel förlorar sin historiska kraft.


 

REFLEKTIONSFRÅGOR SOM HJÄLPER DIG ATT BLI FRI IFRÅN
DET SOM OMEDVETET KONTROLLERAR DIG.

 1. Vad antar du skulle bli fel om du släppte kontrollen?
 2. I vilka situationer tvingar du fram löften av andra?
 3. Vilka ”trollstavar” påverkar dina personliga val?
 4. Vilka regler använder du för att försvara dina åsikter?
 5. På vilket sätt är din vilja kontrollerad av omgivningen?

Tips!
Välj en till två frågor. Skriv ner dem på en lapp och lägg den i din plånbok, jacka, väska eller något annat som du bär med dig varje dag. Låt lappen ligga oläst i några dagar. Plocka sen fram dina frågor och se vilka svar som dyker upp eller redan har dykt upp i form av konkreta svar eller subtila upplevelser.

MER FRIHET TILL DIG!

Birgitta

* Hänvisar till berättelse i Kap 1.4 om Trollstaven i Fria Fåglar Flyger

ÄR DU TRÖTT PÅ ATT INTE FÅ VARA DU? LÄNGTAR DU EFTER ATT FÅ VARA LYCKLIG? VILL DU FÅ KRAFT ATT FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR?

Gallery

DÅ SKA DU LADDA NER FÖRSTA DELEN AV FRIA FÅGLAR FLYGER SOM HJÄLPER DIG ATT LÄMNA ANKDAMMEN SÅ ATT DU KAN LEVA I SVANSJÖN DÄR DU HAR KRAFTEN ATT FÖRVERKLIGA DINA DRÖMMAR DÄRFÖR ATT DU FÅR VARA DEN DU ÄR.

Swans_in_Love

Photo: Elle Newlands https://www.facebook.com/ZENtograph

LÄNGTAN EFTER FRIHET.

De flesta av oss längtar efter ett liv i frihet och ändå fortsätter vi att separera våra liv i olika boxar – karriär, familj, vänner, hälsa, ekonomi, personlig och andlig utveckling. Konkurrensen om din tid, dina pengar och din energi leder till missnöje och frustration.

BLI MEDVETEN OM VILKA FELAKTIGA ANTAGANDEN
DITT LIV BYGGER PÅ.

I generationer har vi byggt upp antaganden om vad som rätt eller fel. Vi har lärt oss att vi behöver avstå istället för att välja att få allt vi önskar.  I första delen av Fria Fåglar Flyger får du en förståelse för varför människor beter sig på ett visst sätt och varför du upplever att de begränsar dig. Du får en förståelse för att människor som begränsar dig inte gör det för att skada dig utan för att de inte vet hur de ska beskydda och älska dig.


LADDA NER FÖRSTA DELEN AV FRIA FÅGLAR FLYGER

Den här delen av Fria Fåglar Flyger ger dig inspiration, hopp och mod att släppa taget om det som håller dig tillbaka så att du kan förändra ditt liv. Du får kraftfulla insikter om att det är möjligt, hur det är möjligt och varför det är möjligt att just du kan ta dig precis dit du vill.


Fria Fåglar Flyger gör dig irriterat medveten om hur gamla antaganden och negativa känslotillstånd hindrar dig från livet du drömmer om. Observationer och berättelser från verkligheten kommer att visa dig att det du väljer är möjligt att uppnå. Redan de första kapitlen i boken hjälper dig att upptäcka vad du ska välja, hur du ska välja och när du ska välja bort det som begränsar dig.

ANKDAMMEN ÄR PLATSEN MED BEGRÄNSNINGAR DÄR DIN
POTENTIAL SAKNAR UTRYMME.

”Ankdammen” som beskrivs är en plats som känns fel för dig. En plats där din potential saknar utrymme. En plats som förser dig med begränsningar för att du vill något annat än det som existerar runt omkring dig. Det innebär inte att det finns en plats som är bättre än någon annan. Det handlar bara om att du ska hitta platsen som är bäst för dig. En ankdamm för någon kan vara din svansjö och din svansjö kan vara en ankdamm för någon annan.

Det viktiga är att du blir medveten om att du kan välja vilken plats du vill vara på både fysiskt och mentalt. Du har alltid ett val att byta och förändra. En specifik svansjö begränsas inte heller till att vara en plats för resten av ditt liv. En underbar svansjö idag, kan vara en ankdamm i morgon.

NÄR DU VET VAD SOM PÅGÅR I ANKDAMMEN HAR DU EN MÖJLIGHET
ATT VÄLJA DET SOM ÄR RÄTT FÖR DIG.

Det du får ta del av ur boken är mina observationer från en perfekt läktarplats. Jag själv, människor och situationer har omedvetet bidragit till en roande föreställning med mycket lärande. Berättelserna visar att varken du eller jag är uteslutna från de beteenden, attityder och reaktioner som beskrivs. Men när du intar en observatörs perspektiv är det lättare att upptäcka och ta ställning till vad du har i ditt liv. Du kan genom en studie i ankdammen se vad det är som hindrar dig från att bli den svan du är född till att vara. Genom att vara en observatör kan du lyssna och se vad du själv behöver och vill arbeta med.

Vi behöver acceptera att vi alla är lite ankor och att vi till och med lever i en ankdamm. När du upptäcker vad det egentligen är som pågår i dammen kan du ta ett medvetet beslut om du vill vara kvar i hemmadammen, byta ankdamm eller flyga i väg och tillbringa ditt liv i din svansjö.

Mer Frihet till Dig!

Birgitta

AVUNDSJUKA OCH MISSUNNSAMHET ÄR AV GODO.

Inspiration till den här blogg-posten fick jag när jag såg en post på Krossa Jantelagens på FB. En sida som gör en fantastiskt insats för ” …alla som vägrar förminska sig själva för att passa in i lagom-mallen, alla som vågar vara unika och underbara!”. Det som fick mig att skriva var presentationen till deras sida; ”Jantelagen bygger på missunnsamhet. Missunnsamhet föds ur avundsjuka och avundsjuka är av ondo.”

Jag har ett annat perspektiv på hur just avundsjuka och missunnsamhet får dig att våga bli både  ‘unik och underbar”. Läs och välj själv vilket av perspektiven som passar dig bäst.

AVUNDSJUKA ÄR ETT KÄNSLOTILLSTÅND OCH ETT SYMPTOM PÅ NÅGOT SOM SAKNAS HOS DIG.

Avundsjuka är ett symptom på en brist, sorg eller saknad av något du önskar (medvetet eller omedvetet) för dig själv. Avundsjuka uppstår enbart när du upplever att din potential är underutnyttjad, dina drömmar är ouppfyllda och dina personliga egenskaper saknar ett uttryck.

Cover_Up

 

AVUNDSJUKA ÄR OFTA FRIKOPPLAT FRÅN MISSUNNSAMHET.

Avundsjuka är ett känslotillstånd som uppstår när en person upplever att någon annan har det de själva behöver för att bli och vara sitt bästa jag. Missunnsamhet uppstår separat eller parallellt med avundsjukan när sorgen, saknade bristen gör så ont att personen helt enkelt inte ’orkar’ med att uppleva någon annans lycka.

AVUNDSJUKA OCH MISSUNNSAMHET LEDER DIG
TILL DIN FULLA POTENTIAL.

När avundsjukan och/eller missunnsamheten knackar på din dörr är det en signal som öppnar upp nya möjligheter för dig. Det är känslotillstånd som förser dig med ny information om dig själv så att du vet vad du ska förändra för att bli hel, lycklig och fri.

Du kan välja att se avundsjukan som din vän. En vän som är där för att berätta vilken potential du har, vilka personliga egenskaper du bör använda och vilka drömmar du ska förverkliga. Både avundsjukan och missunnsamheten är ett okamouflerat, ocensurerat och oredigerat signal-system. De levererar bara det som är sant och därför ett av dina mest pålitliga signal-system du har för att veta exakt vad du behöver förändra.

AVUNDSJUKA OCH MISSUNNSAMHET SKA
MÖTAS MED MEDKÄNSLA.

Avundsjuka och missunnsamhet är svåra känslor att hantera. Det krävs både perspektivbyte och övning för att klara av uppfatta och använda känslorna som en positiv uppmaning till att det är något du ska bli, göra, vara eller ha. När du möter en person (inklusive dig själv) med de här symptomen (avundsjuka och missunnsamhet) är det tid att visa medkänsla, och förståelse. Du kan kliva in i din godhet och hjälpa både dig själv och andra ur dessa tunga känslor som ingen egentligen vill varken uppleva eller bli utsatt för.

UNDANTRYCKT AVUNDSJUKA OCH MISSUNNSAMHET
BYGGER UPP EN ILLUSORISK LIVSLÖGN.

Men så länge vi håller kvar det gamla antagandet (värderingen) att avundsjuka och missunnsamhet är av ondo kommer människor att ta till sina försvarsmekanismer för att trycka undan dem. Människor kommer att fortsätta förneka känslorna och gå i osanning om att “jag är inte avundsjuk”, “Jag är aldrig missunnsam”. De kommer att projicera sin egen avundsjuka och uppleva att människor runtomkring är avundsjuka på dem. De kommer att rationalisera sin avundsjuka och börja jobba ’emot’ något så att de slipper bli avslöjade i sin egen missunsamhet osv. Att trycka undan “negativa känslor” är detsamma som att be dem stanna kvar. Undantryckande bygger upp en illusorisk livslögn som gör det omöjligt att åtgärda det underliggande problemet till symptomet. Problemet som egentligen bara påvisar möjligheten att din potential och personlighet förtjänar ett större utrymme.

 

”I ankdammen pågår därför en ständig kamp för att undanhålla sanningen och upprätthålla en egenmäktigt skapad illusion om sin identitet. Ankorna oroar sig ständigt för att bli genomskådade och känner panik inför andras åsikter om de misslyckas att leva upp till sin designade image.” Ur Fria Fåglar Flyger

 

VÄLJ STRATEGI FÖR HUR DU VILL ANVÄNDA DIN
EGEN AVUNDSJUKA OCH MISSUNNSAMHET.

Du kan nu välja att fortsätta trycka undan din egen avundsjuka/missunnsamhet och fortsätta irritera dig på alla ’avundsjuka och missunnsamma’ människor i din omgivning. Du kan också välja en strategi där du låter din avundsjuka och missunnsamhet bli dina bästa vänner som visar hur du ska bli den bästa versionen av dig själv.

 

GRATIS E-BOK.
LADDA NER FÖRSTA DELEN AV FRIA FÅGLAR FLYGER OCH LÄR DIG VAD VARJE MÄNNISKA BORDE VETA INNAN DE INVESTERAR EN KRONA I SIN PERSONLIGA UTVECKLING.

 

REFLEKTIONSFRÅGOR

Väljer du det senare alternativet börja med reflektera över de här frågorna.

 • Vad är du avundsjuk på hos andra?
 • När får framgångsrika och lyckliga människor dig att känna dig obekväm?
 • Hur ser din designade identitet ut?
 • Vad är du rädd att andra ska komma på om dig?
 • Vilka regler använder du för att försvara dina åsikter?

Läser du min förra blogg-post så vet du hur du ska hantera frågorna.

Birgitta

P.s Lämna gärna kommentarer och frågor!!!

ÄR DET DAGS ATT LÅTA SJÄLVKÄNSLA OCH PERSONLIG KRAFT VARA LIKA SJÄLVKLARA SOM SYRET DU ANDAS?

DEN HÄR BLOGGEN PEKAR PÅ ATT LÅG SJÄLVKÄNSLA ÄR ETT SKAPAT BEGREPP SOM FÅR DIG ATT LEVA I EN ILLUSION OM DIN EGEN PERSONLIGA KRAFT.

‘Låg självkänsla’ är ett begrepp som så många människor tar för en sanning.  en sanning som får människor att leva i begränsning och missnöje.  en sanning som får människor att leva sitt liv långt ifrån sin passion och potential.

Slide7

SJÄLVKÄNSLAN ÄR DITT MENTALA,
KÄNSLOMÄSSIGA OCH SOCIALA SYRE.

Självkänsla och syre är två livsupphållande ämnen. En bra självkänsla borde vara lika självklar som luften du andas. Självkänslan har samma funktion för ditt mentala, känslomässiga och sociala liv som syret har för att din fysiska överlevnad. Självkänslan är helt enkelt en livsuppehållande funktion så att du håller dig mentalt, känslomässigt och socialt frisk.

Självkänslan finns alltid tillgänglig för dig, men det händer att den temporärt försvinner på grund av omständigheter i ditt liv. Och precis som syret, luften du andas, finns självkänslan alltid där. Det handlar bara om att ta bort hindren som blockerar tillgången till den.

SJÄLVKÄNSLA ÄR BARA MÄRKBAR NÄR
DU INTE HAR DEN.

Luften du andas bara finns där. Syret är osynligt och ogripbart. Du upptäcker inte att syret är något livsuppehållande förrän du blir utan luft eller drabbas av en sjukdom som gör att du inte kan andas. Det är först när syret försvinner som det blir påtagligt att det är något som saknas.

SJÄLVKÄNSLA ÄR MENAD ATT VARA EN REFLEX.

Självkänsla är också något osynligt. Så länge du har en stark självkänsla ägnar du inte den så mycket tanke. Det är först när det uppstår brister i självkänslan du får problem med att ’andas’. Det är självklart för dig att du kan andas varje dag och varje minut. Du tänker inte på att andas och ändå så är det det mest centrala i ditt liv. Andningen är en reflex som bara finns där. Det skulle vara påfrestande att tänka på varje andetag för att hålla dig vid liv. Självkänslan som har en livsupphållande funktion är också menad att fungera som en reflex. Den ska finnas där utan att du tänker på den. När du har en bra självkänsla går du inte omkring och tänker på ’Nu ska jag använda självkänslan’.

SJÄLVKÄNSLA FINNS I ÖVERFLÖD
OCH TILLHÖR ALLA.

Du uppfattar syret som en odiskutabel rättighet för alla levande varelser – allt från människor till minsta organism. Du konkurrerar inte om syret därför att det finns tillräckligt mycket av det för att det ska räcka till alla. Det tillhör alla – eller det tillhör ingen. Självkänslan existerar också i överflöd och är en rättighet för alla. Därför kan du sluta konkurrera om det mentala, känslomässiga och sociala utrymmet som ofta är orsaken till att du upplever att andra människor begränsar dig på ett sätt som gör att din självkänsla sjunker.

SJÄLVKÄNSLAN GÖR DIG GENERÖS.

Du är också omedvetet generös med luften. Du delar den med andra och du krigar inte om vems syre som är vems. Du fungerar likadant när du har en stark självkänsla. Med en stark självkänsla blir du automatiskt generös med att dela med dig av det du har.

UPPLEVELSE AV EN LÅG SJÄLVKÄNSLA FÅR
DIG ATT AGERA IRRATIONELLT.

När du blir utan självkänsla kämpar dina tankar och känslor för att fungera. Du letar efter lösningar för att hitta tillbaka till självkänslan för att överleva. Hittar du inget eller någon som kan hjälpa dig kan du hamna i panik, på samma sätt som när du upptäcker att luften börjar ta slut när du är under vattenytan. Du börjar bete dig så irrationellt att du kanske simmar mot botten istället för att ta dig till ytan. (hänvisar till kapitlet ‘Under ytan’ I Fria Fåglar Flyger)

NÄR SJÄLVKÄNSLA ÄR EN REFLEX
UTFORSKAR DU MAGIN I LIVET.

Självkänsla är fundamentet för att du ska hitta nya utmaningar och ta dig vidare i din personliga utveckling. När självkänslan är närvarande är du omedveten om den och det är lika enkelt som att andas. Med en stark självkänsla har du livsenergin du behöver för att utforska fler dimensioner av ditt liv. När självkänslan är på plats hittar du ett syfte med allt du gör och du börjar förstå meningen med ditt liv i ett större perspektiv. När självkänslan har blivit en reflex börjar du uppleva synkronisitet och magi i livet.

SJÄLVKÄNSLAN TAR EN PERMANENT
PLATS I DITT LIV NÄR…

 • Du vet vem du är och vad syftet med ditt liv är.
 • Dina egenskaper används där de kommer till nytta.
 • Du jobbar i riktning mot att förverkliga din passion.

Börja andas syret är ditt!

Birgitta

DE 7 VANLIGASTE OCH MEST OMEDVETNA RÄDSLOR MÄNNISKOR HAR.

VILKA AV DE SJU VANLIGASTE RÄDSLORNA HINDRAR OCH BEGRÄNSAR DIG JUST NU?

Det här är en bloggpost som beskriver hur destruktiva rädslor påverkar våra liv och vårt samhälle. Jag hoppas att det blir en stark motivator för dig att se över ditt eget arkiv av rädslor. Jag hoppas att du gör ett medvetet val och börjar göra dig av med rädslor, återtar din personliga kraft och väljer ett liv i frihet.

LifeSpider Theme #1 - Rädslor

 

1. RÄDSLOR FÖR ATT MÖTA SANNINGEN OM SIG SJÄLVA.

Det finns en inneboende och inlärd fruktan att bli avslöjad med mindre gynnsamma och destruktiva egenskaper i sin personlighet. Vi anser oss vara hyggliga människor som gör vårt bästa för att uppfattas som goda. I vårt samhälle pågår därför en ständig kamp för att undanhålla sanningen och upprätthålla en egenmäktigt skapad illusion om sin identitet. Människor oroar sig ständigt för att bli genomskådade och känner panik inför andras åsikter om de misslyckas att leva upp till sin designade image.

2. RÄDSLOR FÖR DET SOM ÄR KLASSIFICERAT SOM “FARLIGT”

Det som klassificeras som farligt är till exempel tragedier, sjukdomar, katastrofer och framgång. Framgångar är hotfulla därför att de riskerar att ta slut. Den möjliga glädjen att njuta av medgång och upprymdhet, överskuggas av ovissheten om hur länge de får ha den kvar. Människor anstränger sig för att hålla fast vid det välkända och rädslorna hjälper dem att konstruera logiska argument för att säga nej till förändring.

3. RÄDSLOR FÖR ANSVAR.

En del undviker att lyckas därför att de omedvetet har en rädsla för ansvaret som kommer med att vara framgångsrik. Oron förstärker en redan väl utvecklad färdighet att framkalla det de är mest rädda för. Med en förbluffande skicklighet manar de fram och verkställer sina farhågor.

4. RÄDSLOR FÖR ATT VARA ENSAM.

Hos många finns det en ständigt närvarande ångest över att vara ensam. En rädsla som får till följd att de vill kontrollera sina relationer så att de passar in i den producerade illusionen. Aningslösa handlingar resulterar i att de sårar de som står dem nära och ackumulerar relationer som belastar deras omedvetna skuldkonto.

5. RÄDSLOR FÖR ATT ERKÄNNA  RÄDSLOR.

De flesta är rädda för att erkänna sina rädslor och för att slippa möta dem har de ett tillförlitligt försvar som reflexmässigt infinner sig när en konfrontation närmar sig. När de klandrar en egenskap eller handling hos någon annan är det ofta sig själva de inte står ut med. Olusten att ta emot kritik och förslag på åtgärder som utmanar självbilden mynnar ut i total förnekelse.

6. RÄDSLOR FÖR DET SOM ÄR ANNORLUNDA OCH OVANLIGT.

Det finns människor som utlöser rädslor för det som är annorlunda och ovanligt. Dessa invånare i vårt samhälle stämplas som ”onormala” och hamnar i kategorin ”fara”. En ”onormal” människa är riskfull därför att den har en karisma som kan attrahera andra att ta sig ur etablerade värderingar och äventyra inarbetade begreppsbilder.

7. RÄDSLOR FÖR ATT MÖTA SMÄRTA.

Önskan om att allt ska vara för evigt reducerar intresset att möta undanträngda rädslor. De vågar inte möta smärtan och illamåendet därför att de tror att den är beständig. De antar att plågan är tidlös och uppfattar inte förestående befrielse i att bli ”pånyttfödd”. Logiken kanske säger att det onda försvinner men motståndet för att bli berörd är starkare och de väljer att avhålla sig från potentiella risker.

MÄNNISKOR SOM UNDVIKER ATT MÖTA SINA RÄDSLOR FÅR
OFTA UPPLEVA PERSONLIGA TRAUMAN.

Konsekvensen för dem som undviker att möta sina rädslor blir att de ofrivilligt initieras i sin högst personliga trauman. Dessa trauman kommer kamouflerad i form av tragedier, upprepade olyckor, förluster, konflikter, ofrivilligt avslutade relationer, sorg, sjukdomar eller misslyckade projekt. Ofta behöver människor onödigt hårda omständigheter för att komma till insikt och ifrågasätta vad som egentligen är viktigt. De som råkar ut för ett personligt trauma beundras för deras förmåga att ta sig igenom dessa situationer.

I vårt samhälle finns en accepterad koppling mellan tragedi och befrielse som tillåter förändring. Ett konstruerat samband som hindrar människor från att se att de har en inneboende kraft för att ta initiativet till sin egen utvecklingsprocess. En kraft de kan använda för att möta sina rädslor och leva livet fullt ut.

 ÄR DU BEREDD PÅ ATT MÖTA DINA RÄDSLOR OCH
BÖRJA LEVA DITT LIV FULLT UT? 

Rädslor är instabila, tillfälliga och möjliga att bli av med och det är möjligt att attackera, förgöra och konvertera dina rädslor till framgångsverktyg. Det första steget för att bli av med dina rädslor är att du blir medveten om vilka rädslor du har. Bara genom att bli medveten om att en rädsla existera så kan den minska och t o m helt försvinna.

MINIÖVNING:

VILKA RÄDSLOR HAR DU SOM HINDRAR DIG IFRÅN ATT VARA OCH GÖRA DET DU LÄNGTAR EFTER?

Steg1: Notera vilken av de sju rädslorna som finns tydligast hos dig. (Om du hittar flera välj ut 2)
Steg 2: Acceptera att rädslorna finns där.
Steg 3: Släpp taget och låt bli att försöka bli av med den.
Steg 4: Kom tillbaka till de här sju rädslorna om någon vecka och börja om på steg 1.

 1. Rädsla för att möta sanningen om dig själv.
 2. Rädsla för att bli framgångsrik
 3. Rädsla för ansvar.
 4. Rädsla för att att vara ensam.
 5. Rädsla för att erkänna dina rädslor.
 6. Rädslor för det som är annorlunda och ovanligt.
 7. Rädsla för att uppleva smärta. 

Steg 5: Dela med dig av dina upplevelser och tankar i kommentarerna så hjälper du både dig själv och andra att bli rädslorfria.

Mer Frihet till Dig!

Birgitta