VARFÖR DU BEHÖVER BLI VÄN MED DITT EGO FÖR ATT ATTRAKTIONSLAGEN SKA FUNGERA

En av de grundläggande orsaken till att du har problem med att komma åt informationen i ditt undermedvetande som krävs för att få attraktionslagen att fungera för dig beror på det felaktiga antagandet att ditt ego är något som är fult och fel.

Expand Your Ego

Ditt ego är din drivkraft som finns för att du ska överleva i den fysiska världen och för att du ska fullfölja dina livsuppgifter. Egot är ditt bränsle som skapar rörelse till utveckling och förser dig med energi att genomföra dina projekt. När du blir vän med ditt ego försvinner många rädslor som håller dig tillbaka och egot blir kraftkällan för dina önskningar. 

EXPANDERA DITT EGO OCH KOM ÅT KÄNSLORNA SOM KRÄVS FÖR ATT DU SKA VIBRERA PÅ EN FREKVENS DÄR ATTRAKTIONSLAGEN FUNGERAR.

Du har fått lära dig att hålla tillbaka dig själv och övat på att passa in i det etablerade samhällets struktur. Du har blivit tränad i att  att det är “fult” att ta plats och dömer därför ditt ego som ’fel och omoraliskt’. För att upprätthålla det felaktiga antagande – att egot är något “fult”, så har du utvecklat ett briljanta försvarsmekanismer som håller ditt ego i schack. För att attraktionslagen ska träda i kraft krävs det att du vibrerar på en frekvens som överensstämmer med dina önskningar. Så länge ditt undermedvetna gömmer ditt ego är din kanal inte “in tune” med dina önskningar och effekten av attraktionslagen uteblir.  (för mer info om hur ditt undermedvetna fungerar läs blogposten Hemligheten som avslöjar varför the Law of Attraction inte fungera för dig).

DITT EGO FÖRSÖKER ALLTID ATT TA PLATS

Du försöker alltid att få utlopp för de centrala drivkrafterna även när du är omedvetna om dess existens. När du trycker undan dina drivkrafter – ditt ego –  uppstår det konflikter, rädsla och andra negativa känslotillstånd som påverkar din förmåga att få attraktionslagen att fungera.

Ditt ego omges ofta av rädslor som i sitt ursprung har med din överlevnad att göra och försvarsmekanismerna finns för att skydda dig mot faror och obehag. När du blir tillbakahållen eller kritiserade av omgivningen så triggas försvarsmekanismerna igång för att skydda dig emot att bli dömd och bedömd.


Det finns inga ’fel’ drivkrafter och inget ego som ska utplånas. Det finns bara negativa känslor och beteende som uppstår därför att ditt ego inte utnyttjas i ett sammanhang där de hör hemma.


När du befinner dig i en ’hotfull’ omgivning  försätter du dig i ett överlevnadsläge genom att förneka, projicera, rationalisera eller använda någon annan försvarsmekanism. Dina affirmationen är ett exempel på ett “hot” för ditt undermedvetnas sanning. Ett hot som triggar igång ditt försvar som förhindrar att ditt undermedvetna får samma plan som du. Du hamnar i ett tillstånd som resulterar i att dina önskningar uteblir, attraktionslagen fungerar inte och du kvar i “samma läge” som du alltid har varit.

När du börjar uttrycka vem du är, vad du vill, vad du drömmer om och du inte har ditt undermedvetna med dig så triggas dina försvarsmekanismer igång. Ditt undermedvetna förstärker sin uppfattning om vad du kan göra, vad du får göra, vad som är möjligt för dig att uppnå och vilka begränsningar du ska tolerera. Ditt undermedvetna vet precis vad det ska göra för att du ska hålla dig borta ifrån det som (enligt ditt undermedvetna) kan skada dig.

För att fördjupa dig i att det inte finns några dåliga egenskaper kan du lyssna på intervjun “Varför det inte finns inga dåliga egenskaper” som Kristian Borglund gjorde med mig för några år sen i San Diego.

DITT EGO – DINA DRIVKRAFTER ÄR INTE ALLTID LOGISKA ELLER OMEDELBARA ATT UPPTÄCKA. 

Det krävs mod, styrka och uthållighet för att ta reda på dina drivkrafterna och möta ditt ego. Det krävs att du ställer dig utanför gamla attityder, värderingar och vågar erkänna dina försvarsmekanismer så att du upptäcker vad som ligger bakom dem. (Boken Fria Fåglar Flyger är ett  lättsamt sätt att ta dig bakom dina försvar för att upptäcka och bli stolt över ditt ego). När du kan se vad som ligger bakom ditt försvar kommer du i kontakt med de verkliga känslorna som stödjer dina önskningar så att attraktionslagen börjar fungera även för dig.

DINA AFFIRMATIONER KAN STARTA ETT INRE KRIG SOM TAR DIG I MOTSATT RIKTNING TILL VAD DU ÖNSKAR OM DU TRYCKER UNDAN DITT EGO.

EXEMPEL:  Låt säga att du t ex vill bli rik och skapa ett liv i överflöd. Du har ett ego (i LivsSpindeln kallar vi det drivkraft) som gillar status, dyra saker, coola kläder, fin villa, lyx och flärd. Samtidigt så har du en längtan, en önskan om att göra gott för andra människor och världen. Om då dina värderingar som du har fått med dig sen barndomen talar om för dig att; “När man räddar världen så är man volontär och det är något man gör gratis”. 

Du har fått lära dig att det är fult att vilja tjäna pengar på att man hjälper andra. Dessutom så var kanske dina farföräldrar och föräldrar fattiga. Det uppstår en konflikt mellan ditt status-ego och din inre längtan att hjälpa. Ditt undermedvetna som alltid har vetorätt kommer att med kraft tala om för dig att du är en “bättre människa” om du är “fattig”. Samtidigt så skriker ditt ego efter överflöd och själen sörjer för att den inte kan utföra sitt uppdrag och hjälpa andra. Det blir svårt för dig att få det här att gå ihop därför att möjligheten av överflöd existerar helt enkelt inte i ditt system – än. När känslan av överflöd saknas så uteblir även attraktionslagens effekter.

Om du i det tillståndet lägger in en affirmation som säger att “jag är rik”, “jag har ett överflöd”, “överflöd är mitt naturliga tillstånd” så skapar du ett inre krig. Ett krig som kan innebära att dina positiva önskningar skapar den motsatta effekten och du får ännu mindre av det du vill ha. Den motsatta effekten uppstår därför att din önskan är alldeles för långt ifrån ditt undermedvetnas sanning. Din affirmation blir ett hot, ditt försvar blir ännu starkare och kriget förstärks.

Har du ägnat dig åt att affirmera och önska så kan du säkert gå tillbaka och se att när du har gjort en affirmation så har du halkat tillbaka. Du har ibland och t o m fått ännu mindre av det du ville eller råkat ut för en situation som gjort att du har fått en “förklaring” till varför önskan inte blir verklighet.

OMFAMNA DITT EGO OCH BLI EN HEL
OCH LYCKLIG MÄNNISKA

Enda chansen att bli en lycklig och hel människa är att omfamna, välkomna och expandera ditt ego. När du har förenat dig med ditt ego så infinner sig de “rätta” känslorna som vibrerar i linje med dina önskningar och attraktionslagen börjar fungera även för dig. När du har bjudit in egot i ditt liv så kan det äntligen förena sig med din själ.  Tillsammans kommer de att genomföra projekt som innebär att du får dina önskningar uppfyllda samtidigt som du hjälper andra och bidrar till att göra den här världen till en bättre plats. 

Det är ditt ego – dina drivkrafter fungerar som en katalysator av din essens som är din grundenergi där alla delarna av dig hämtar näring.  Så när ditt ego får sin rätta plats i ditt liv så blir en hög självkänsla en konsekvens. Med en hög självkänsla så saknar du begränsningar att önska och du förväntar dig att du på grund av attraktionslagen kommer att få allt du önskar dig. (Läs mer om självkänsla här. ÄR DET DAGS ATT LÅTA SJÄLVKÄNSLA OCH PERSONLIG KRAFT VARA LIKA SJÄLVKLARA SOM SYRET DU ANDAS?)

Om du vill lära dig mer om hur egot och själen skapar ett naturligt partnerskap för att förverkliga dina livsprojekt så ska du läsa den här bloggposten som förklarar varför. EXPAND YOUR EGO AND IMPROVE THE WORLD  

Mitt tips till dig är att du börja förbereda ditt undermedvetna på att det snart kommer att acceptera ditt ego därför att det är ditt ego som;

  1. Skapar rörelse till din utveckling. 
  2. Är katalysatorn för din essens. 
  3. Är det du upplever som din som vilja.

 

Mer Frihet till Dig!

Birgitta

P.S Drivkrafterna är en av de tre viktigaste grundpelarna i LifeSpider System™ som är en ny livsfilosofi som vänder lite upp och ner på gammal psykologi, personlig utveckling och andlighet.